Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Телефон за връзка: 032/654-854

Отделение по анестезиология и интензивно лечение – ОАИЛ: обезпечава специализирана анестезиологична помощ; обезболяване при хирургични операции; интензивно лечение.

Logo

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Мина гр. Пловдив

Последни новини

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross