Важно! Навременните мерки могат да спасят живот!

По случай предстоящия Световен ден на здравето - 7 Април, предлагаме на всички пациенти, които направят изследвания срещу заплащане в Клинична лаборатория на „МБАЛ "Св. Мина"- Пловдив ЕООД“, да си изберат туморен маркер по желание, напълно безплатно! Навременните мерки могат да спасят живот! Възползвайте се от празничното предложение до края на мес. Април!

         Повече информация на тел: 0883224569

ОБЯВА №РД-10-10.03.23 г. - СТАЖАНТ В ЕКИПА НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Конкурс за заемане на длъжности: „Началник отделение” на отделение по „Ревматология”; „Началник отделение” на отделение по „Педиатрия”; „Началник отделение” на отделение по „Вътрешни болести”; „Началник отделение” на отделение по „Кардиология”; „Началник отделение” на отделение по „Хирургия”; „Началник отделение” на отделение по „Образна диагностика”; „Началник лаборатория” на „Клинична лаборатория”; „Началник отделение” на отделение по „Клинична патология”; „Началник лаборатория” на „Микробиологична лаборатория” на "МБАЛ "Свети Мина"-Пловдив" ЕООД.

Конкурс за заемане на длъжности: „Началник отделение” на отделение по „Ревматология”; „Началник отделение” на отделение по „Педиатрия”; „Началник отделение” на отделение по „Вътрешни болести”; „Началник отделение” на отделение по „Кардиология”; „Началник отделение” на отделение по „Образна диагностика”; „Началник лаборатория” на „Клинична лаборатория”; „Началник отделение” на отделение по „Клинична патология”; „Началник лаборатория” на „Микробиологична лаборатория” на "МБАЛ "Свети Мина"-Пловдив" ЕООД

ОБЯВА №РД-7-27.02.2023 г. - Конкурс за заемане на длъжност лекар, специализант по Вътрешни болести - 2 места

Обява РД-6-20.02.2023 г. Конкурс за заемане на длъжността - лекар, специализант по Педиатрия 2 места.

Обява РД-4-03.02.23 г. обявяване на места за специализанти, финансирани от държавата -Конкурс за заемане на длъжността - лекар, специализант по - АГ, Образна диагностика, Кл. лаборатория, Педиария, Ревматология.

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност - лекар, специализант по Акушерство и гинекология 19.12.2022 год.

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност лекар, специализант по Кардиология в МБАЛ Свети Мина-Пловдив ЕООД от 16 декември 2022 г.

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност - лекар, специализант по Акушерство и гинекология 02.12.2022 год.