Oбява РД-21-09.07.2024г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - лекар, специализант по Нефрология - 1 място.

Обява №РД-19 от 01.07.2024 г. за събиране на оферти за изпълнение услуга - Извършване на финансов одит за 2024г.

obyava-№rd-19-ot-01.07.2024-g.-za-sabirane-na-oferti-za-izpalnenie-usluga-izvarshvane-na-finansov-odit-za-2024g.pdf

×

ОБЯВА №РД - 17 - 18.06.2024 г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - лекар, специализант по Педиатрия и лекар, специалност пo Акушерство и гинекология

ОБЯВА №РД - 13 / 15.05.2024 г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - Лекар, специализант по Педиатрия – 2 места

Обява №10 от 17.04.2024 г. Конкурс за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра“ на  "МБАЛ "Свети Мина"-Пловдив" EOOД

ОБЯВА №РД - 8/08.04.2024 г. провеждане на конкурси за заемане на длъжността - Лекар, специализант по "Акушерство и гинекология" – 2 места.

Места за специализанти, финансирани от държавата за 2024 г. по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здрваеопазването

OБЯВА № РД- 6-12.03.2024 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Клинична лаборатория - 1 място

ОБЯВА №РД - 5/14.02.2024 г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - Лекар, специализант по „Педиатрия“ – 2 места; Лекар, специализант по „Неонатология“ - 2 места

Безплатни прегледи