OБЯВА № РД - 39 от 24.11.2023 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Неонатология - 1 място

Oops! You forgot to select a pdf file.

OБЯВА № РД - 32 - 10.10.2023 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Педиатрия - 2 места

OБЯВА № РД - 31 04.10.2023 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Вътрешни болести - 1 място

МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2024 Г ПО РЕДА НА НАРЕДБА №1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед ОА-149-12.07.2023 г. - Удължаване срока в Заповед №ОА-146-05.07.2023 г., относно провеждане на Конкурс за избор на регистриран одитор, чрез събиране на оферти

Обява № РД - 19 Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по: Акушерство и гинекология - 1 място

Обява за събиране на оферти за изпълнение услуга -Извършване на финансов одит за 2023г.

ОБЯВА ЗА СТИПЕНДИАНТИ

Обява №РД-13-12.06.2023 г. - Провеждането на конкурс за заемане на длъжността Лекар, специализант по Педиатрия – 1 място; Неонатология – 1 място.

Важно! Навременните мерки могат да спасят живот!

По случай предстоящия Световен ден на здравето - 7 Април, предлагаме на всички пациенти, които направят изследвания срещу заплащане в Клинична лаборатория на „МБАЛ "Св. Мина"- Пловдив ЕООД“, да си изберат туморен маркер по желание, напълно безплатно! Навременните мерки могат да спасят живот! Възползвайте се от празничното предложение до края на мес. Април!

         Повече информация на тел: 0883224569