ОБЯВА №РД - 13 / 15.05.2024 г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - Лекар, специализант по Педиатрия – 2 места

Обява №10 от 17.04.2024 г. Конкурс за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра“ на  "МБАЛ "Свети Мина"-Пловдив" EOOД

ОБЯВА №РД - 8/08.04.2024 г. провеждане на конкурси за заемане на длъжността - Лекар, специализант по "Акушерство и гинекология" – 2 места.

Места за специализанти, финансирани от държавата за 2024 г. по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здрваеопазването

OБЯВА № РД- 6-12.03.2024 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Клинична лаборатория - 1 място

ОБЯВА №РД - 5/14.02.2024 г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - Лекар, специализант по „Педиатрия“ – 2 места; Лекар, специализант по „Неонатология“ - 2 места

Безплатни прегледи

OБЯВА № РД - 46 - 21.12.2023 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната – 3 места

OБЯВА № РД - 45- 11.12.2023 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Клинична лаборатория - 1 място

OБЯВА № РД - 39 от 24.11.2023 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Неонатология - 1 място

Oops! You forgot to select a pdf file.