Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред (ПУДВР) на "МБАЛ "Свети Мина" - Пловдив 27.03.2024 г.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross