Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Новини

Oбява РД-21-09.07.2024г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - лекар, специализант по Нефрология - 1 място.

Виж повече

Обява №РД-19 от 01.07.2024 г. за събиране на оферти за изпълнение услуга - Извършване на финансов одит за 2024г.

Виж повече

ОБЯВА №РД - 17 - 18.06.2024 г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - лекар, специализант по Педиатрия и лекар, специалност пo Акушерство и гинекология

Виж повече

ОБЯВА №РД - 13 / 15.05.2024 г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - Лекар, специализант по Педиатрия – 2 места

Виж повече

Обява №10 от 17.04.2024 г. Конкурс за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра“ на  "МБАЛ "Свети Мина"-Пловдив" EOOД

Виж повече

ОБЯВА №РД - 8/08.04.2024 г. провеждане на конкурси за заемане на длъжността - Лекар, специализант по "Акушерство и гинекология" – 2 места.

Виж повече

Места за специализанти, финансирани от държавата за 2024 г. по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здрваеопазването

Виж повече

OБЯВА № РД- 6-12.03.2024 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Клинична лаборатория - 1 място

Виж повече

ОБЯВА №РД - 5/14.02.2024 г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - Лекар, специализант по „Педиатрия“ – 2 места; Лекар, специализант по „Неонатология“ - 2 места

Виж повече

Безплатни прегледи

Виж повече

OБЯВА № РД - 46 - 21.12.2023 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната – 3 места

Виж повече

OБЯВА № РД - 45- 11.12.2023 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Клинична лаборатория - 1 място

Виж повече

OБЯВА № РД - 39 от 24.11.2023 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Неонатология - 1 място

Виж повече

OБЯВА № РД - 32 - 10.10.2023 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Педиатрия - 2 места

Виж повече

OБЯВА № РД - 31 04.10.2023 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Вътрешни болести - 1 място

Виж повече

МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2024 Г ПО РЕДА НА НАРЕДБА №1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Виж повече

Заповед ОА-149-12.07.2023 г. - Удължаване срока в Заповед №ОА-146-05.07.2023 г., относно провеждане на Конкурс за избор на регистриран одитор, чрез събиране на оферти

Виж повече

Обява № РД - 19 Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по: Акушерство и гинекология - 1 място

Виж повече

Обява за събиране на оферти за изпълнение услуга -Извършване на финансов одит за 2023г.

Виж повече

ОБЯВА ЗА СТИПЕНДИАНТИ

Виж повече

Обява №РД-13-12.06.2023 г. - Провеждането на конкурс за заемане на длъжността Лекар, специализант по Педиатрия – 1 място; Неонатология – 1 място.

Виж повече

Важно! Навременните мерки могат да спасят живот!

Виж повече

ОБЯВА №РД-10-10.03.23 г. - СТАЖАНТ В ЕКИПА НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Виж повече

Конкурс за заемане на длъжности: „Началник отделение” на отделение по „Ревматология”; „Началник отделение” на отделение по „Педиатрия”; „Началник отделение” на отделение по „Вътрешни болести”; „Началник отделение” на отделение по „Кардиология”; „Началник отделение” на отделение по „Хирургия”; „Началник отделение” на отделение по „Образна диагностика”; „Началник лаборатория” на „Клинична лаборатория”; „Началник отделение” на отделение по „Клинична патология”; „Началник лаборатория” на „Микробиологична лаборатория” на "МБАЛ "Свети Мина"-Пловдив" ЕООД.

Виж повече

Конкурс за заемане на длъжности: „Началник отделение” на отделение по „Ревматология”; „Началник отделение” на отделение по „Педиатрия”; „Началник отделение” на отделение по „Вътрешни болести”; „Началник отделение” на отделение по „Кардиология”; „Началник отделение” на отделение по „Образна диагностика”; „Началник лаборатория” на „Клинична лаборатория”; „Началник отделение” на отделение по „Клинична патология”; „Началник лаборатория” на „Микробиологична лаборатория” на "МБАЛ "Свети Мина"-Пловдив" ЕООД

Виж повече

ОБЯВА №РД-7-27.02.2023 г. - Конкурс за заемане на длъжност лекар, специализант по Вътрешни болести - 2 места

Виж повече

Обява РД-6-20.02.2023 г. Конкурс за заемане на длъжността - лекар, специализант по Педиатрия 2 места.

Виж повече

Обява РД-4-03.02.23 г. обявяване на места за специализанти, финансирани от държавата -Конкурс за заемане на длъжността - лекар, специализант по - АГ, Образна диагностика, Кл. лаборатория, Педиария, Ревматология.

Виж повече

Проект на Бизнес Програма За развитието и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Мина” - Пловдив” ЕООД за периода 2023 г. – 2026 г.

Виж повече

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross