Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Профил на купувача

Списък на публикуваните обяви и съобщения във връзка с обществените поръчки, организирани от МБАЛ "Свети Мина"

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2019 г.

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2016 г.

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2015 г.

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2014 г.

» ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в "МБАЛ " Свети Мина"-Пловдив" ЕООД

Виж повече

ID: 9099196, Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Свети Мина - Пловдив“ ЕООД ,Публикувано на 04.06.2020 год.

Виж повече

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Мина”–Пловдив” ЕООД

Виж повече

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Виж повече

„Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от МБАЛ „Св. Мина”-Пловдив” ЕООД“

Виж повече

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Виж повече

Доставка на медикаменти

Виж повече

Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ Свети Мина Пловдив ЕООД 2019 г.

Виж повече

Доставка на лекарства МБАЛ 2019

Виж повече

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по отделни диети за пациенти на МБАЛ "Свети Мина" Пловдив ЕООД

Виж повече

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross