Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Вътрешни правила за получаване и управление на помощи и дарения и приложения към тях

Logo

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Мина гр. Пловдив

Последни новини

cross