„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Информация за пациента

» Административни услуги, предоставяни от МБАЛ СВЕТИ МИНА ЕООД

» ИЗ Закона за здравето

» ИЗ Закона за здравното осигуряване

» КП и АПр, по които работи МБАЛ Свети Мина Пловдив

» Лица, освободени от потребителска такса

» Правилник  Април 2019 - д-р Странджев

» СПИСЪК на заболяванията, при които ЗОЛ са освободени от заплащане на потребителска такса (Приложение-11-NRD-2020-2022 г.)

» Условия и ред за оказване на БМП по КП и АПр съгласно НРД 2020-2022 г.

» Правилник  Септември 2020 - Проф. Д-р Петър Петров

» Правилник  Януари 2021 - Проф. Д-р Петър Петров

 » Правилник устройство, дейност и вътрешен ред Проф. д-р ПЕТРОВ - юни 2021

»  Правилник устройство, дейност и вътрешен ред Проф. д-р ПЕТРОВ - Септември_2021

» Правилник устройство, дейност и вътрешен ред   Мария Горева - юли_2022

» Политика за оповестяване на информация МБАЛ Свети Мина - Пловдви ЕООД - 16 септември 2022 год.

» Ценоразпис 26.09.22 г.

» Актуализиран ценоразпис 09.11.2022 г.

» Ценоразпис 11.11.22 г.