„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Остеодензитометрия - Изследване на костна плътност

В МБАЛ „Св. Мина” гр. Пловдив работи последно поколение апарат за изследване на костната плътност.  „Osteocore – Medilink” – водеща световна компания за производство на медицинска апаратура. Апаратът е уникален.

Остеодензитометрията е високоспециализирано рентгеново изследване, което се извършва от екип с квалифицирани лекари, които са на ваше разположение всички работни дни в седмицата от 08:00 до 18:00ч.

Остеодензитометрията е неинвазивно и безболезнено изследване. Тя е най-добрият начин да разберете дали костите ви са здрави. Това изследване може да покаже остеопороза, намалена костна плътнст, да определи има ли риск от фрактури, да определи има ли ефект от лечението.

Остеопорозата е заболяване, при което калцият на костите е намален. Влошена е и костната структура, което води до повишена крехкост на костта и последващо увеличение на риска от фрактури.

Застрашени от развитие на остеопороза и с необходимост от изследване са хората със: слабо и дребно тяло; случаи на остеопороза в семейството; постменопауза; хора, които пушат и т.н.

1. Всички жени в менопауза, независимо от рисковите фактори.
2. Всички постменопаузални жени, които имат поне още един рисков фактор за остеопороза, различен от естествената менопауза.
3. Мъже над 70-годишна възраст.
4. Всички възрастни, които са получили счупвания при минимална травма.
5. Всички лица със заболявания, причиняващи вторична остеопороза. Всички лица, приемащи медикаменти, причиняващи вторична остеопороза или повишена костна загуба, например глюкокортикоиди.
6. Всички жени, които смятат да провеждат онкологично лечение.
7. Всички жени, които провеждат лечение за остеопороза с цел мониториране на терапевтичния ефект.
8. Нелекувани лица, при които установяването на повишена костна загуба би улеснило вземането на решение за започване на лечение.

 

Поради технически причини апарата за изследване на костната плътност временно не работи.