„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ МБАЛ СВЕТИ МИНА ПЛОВДИВ ЕООД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ МБАЛ СВЕТИ МИНА ПЛОВДИВ ЕООД

 

Уважаеми дарители,

МБАЛ „Свети Мина”- Пловдив” ЕООД Ви благодари за проявената съпричастност към пациентите и персонала на лечебното заведение!

Предоставяме бланки на договор за дарение и приемо-предавателен протокол, за всички физически или юридически лица, които желаят да направят дарение и да подкрепят дейността на „МБАЛ „Свети Мина”- Пловдив” ЕООД.

Благодарим предварително на всички, които ще отделите средства в момент на икономическа криза! Убедени сме, че с Вашата подкрепа ще успеем да преминем и през това изпитание и Ви уверяваме, че получената от Вас помощ ще достигне възможно най-бързо до нуждаещите се.

Попълнените документи може да предадете в „МБАЛ „Свети Мина”- Пловдив” ЕООД при предоставяне на дарението или да изпратите сканирани на е-mail: mbal_st_minа@abv.bg
Консултация за договорите може да получите на тел: 032/654-807.