„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Профил на купувача

Страница 1 от 4 (92 резултата)
ID: 9099196, Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Свети Мина - Пловдив“ ЕООД ,Публикувано на 04.06.2020 год. » Повече информация
Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД » Повече информация
Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Мина”–Пловдив” ЕООД » Повече информация
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД » Повече информация
„Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от МБАЛ „Св. Мина”-Пловдив” ЕООД“ » Повече информация
Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД » Повече информация
Доставка на медикаменти » Повече информация
Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ Свети Мина Пловдив ЕООД 2019 г. » Повече информация
Доставка на лекарства МБАЛ 2019 » Повече информация
Приготвяне и ежедневна доставка на храна по отделни диети за пациенти на МБАЛ "Свети Мина" Пловдив ЕООД » Повече информация
Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Св. Мина"-Пловдив" ЕООД » Повече информация
„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД” » Повече информация
„Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Мина – Пловдив“ ЕООД“ » Повече информация
Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от МБАЛ „Св. Мина”-Пловдив” ЕООД за периода до 31.12.2019 г. » Повече информация
Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД » Повече информация
Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД » Повече информация
Открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. МИНА”-ПЛОВДИВ” ЕООД” » Повече информация
Публично състезание с предмет "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД" » Повече информация
Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствени продуктив хуманната медицина за нуждите на МБАЛ "Св.Мина"- Пловдив ЕООД » Повече информация
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина”-Пловдив” ЕООД" » Повече информация
Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ "Св. Мина"-Пловдив" ЕООД » Повече информация
Открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. МИНА”-ПЛОВДИВ” ЕООД” » Повече информация
Открита процедура с предмет "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ Свети Мина - Пловдив ЕООД" » Повече информация
Процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД” » Повече информация
Показване от 1 до 25 от 92 резултата