„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ Свети Мина Пловдив ЕООД 2019 г.

Обява за ЗОП Лекарства по чл.20 ал.3 - публикувано на 16.09.2019 г.

Документация 16 файла

1. Опис документация - публикувано на 16.09.2019 г.

2. Декларация подбор - публикувано на 16.09.2019 г.

3. Образец декларация - публикувано на 16.09.2019 г.

4. Образец предложение за изпълнение - публикувано на 16.09.2019 г.

5. Образец цени - публикувано на 16.09.2019 г.

6. Образец ценово предложение- публикувано на 16.09.2019 г.

7. Образец декларация 5 - публикувано на 16.09.2019 г.

8. Образец декларация 6 - публикувано на 16.09.2019 г.

9. Образец декларация 7 - публикувано на 16.09.2019 г.

10. Образец декларация 8 - публикувано на 16.09.2019 г.

11. Образец декларация 9 - публикувано на 16.09.2019 г.

12. Образец декларация 10 - публикувано на 16.09.2019 г.

13. Образец декларация 11 - публикувано на 16.09.2019 г.

14. Образец декларация 12 - публикувано на 16.09.2019 г.

15. Образец проекто договор - публикувано на 16.09.2019 г.

16. Техническа спецификация - публикувано на 16.09.2019 г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти - публикувано на 26.09.2019 г.