„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. МИНА”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви подробно описани в техническата спецификация.

00551-2017-0002 03.07.2017 г.

 1. Обявление за поръчка 29.06.2017 г.
 2. Решение ОА-76/29.06.2017 г. за откриване на процедура 29.06.2017 г.
 3. Техническа спецификация 29.06.2017 г.
 4. Ценова оферта 29.06.2017 г.
 5. Документация 29.06.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

 1. Разяснения по документацията, Изх.№ ОП-9/14.07.2017 г. 14.07.2017 г.

 2. Отговор на въпрос относно процедура, Изх.№ ОП-12/28.07.2017 г. 28.07.2017 г.

 3. Протокол № 1  17.08.2017 г.

 4. Протокол № 2 08.09.2017 г.

 5. Доклад 14.09.2017

 6. Решение за избор на изпълнител 15.09.2017

 7. Договор Химтекс ООД 01.11.2017 г.

 8. Договор Бг Мед ЕООД 01.11.2017 г.

 9. Договор Хелмед България ЕООД 01.11.2017 г.

 10. Договор Перфект Медика ООД 01.11.2017 г.

 11. Договор Елпак Лизинг ЕООД 01.11.2017 г.

 12. Договор Елит Медикал ООД 01.11.2017 г.