„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Публично състезание с предмет "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД"

Процедура по чл.18 ал.1, т.12 от ЗОП (публично състезание) с предмет:

Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД

00551-2017-0004 19.09.2017 г.

  1. Решение ОА-115/19.09.2017 г. за откриване на процедура 19.09.2017 г.
  2. Обявление за публикуване. 19.09.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (архив на документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  1. Протокол № 1 / 11.10.2017 г. 23.10.2017 г=
  2. Протокол № 2 / 30.10.2017 г. 31.10.2017 г.
  3. Доклад от 30.10.2017 г. на комисията за разглеждането и класирането на офертите по обществена поръчка 31.10.2017 г.
  4. Решение № 126 / 30.10.2017 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 31.10.2017 г.
  5. Договор 22.11.2017 г.
  6.  Обявление за възложена поръчка "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Свети Мина“- Пловдив ЕООД " 5.12.2019 г.