„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина“ - Пловдив ЕООД

Открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ "Св.Мина"- Пловдив ЕООД, подробно описани в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка, приложена към документацията за участие.

  1. Решение № ОА-37/26.04.2018 г. за откриване на процедура 26.04.2018 г.
  2. Обявление за обществена поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП 26.04.2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (архив на документи) 26.04.2018 г.

Протокол № 1 27.06.2018 г.

Протокол № 2 05.07.2018 г.

Протокол № 3  09.07.2018 г.

Доклад 16.07.2018 г.

Решение за избор на изпълнител 17.07.2018 г.

Договор 15.08.2018 г.

Приложения към договор 15.08.2018 г.