„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Св. Мина"-Пловдив" ЕООД

 1. Решение - публикувано на 30.05.2019 г.
 2. Обявление - публикувано на 30.05.2019 г.
 3. Документация - публикувано на 30.05.2019 г.
 4. Техническа оферта - публикувано на 30.05.2019 г.
 5. Ценова оферта - публикувано на 30.05.2019 г.
 6. ЕЕДОП - публикувано на 30.05.2019 г.
 7. Уточнение - публикувано на 30.05.2019 г.
 8. Протокол № 1 - публикувано на 11.07.2019 г.
 9. Протокол № 2 - публикувано на 29.07.2019 г.
 10. Съобщение за отваряне на ценови предложения - публикувано на 30.07.2019 г.
 11. Протокол № 3 - публикувано на 27.08.2019 г.
 12. Доклад - публикувано на 27.08.2019 г.
 13. Решение за избор на изпълнител - публикувано на 28.08.2019 г.
 14. Решение № ОА-92 от 25.09.2019 г. - публикувано на 25.09.2019 г.
 15. Договор с "Агарта ЦМ" ЕООД - публикувано на 18.10.2019 г.
 16. Договор с "Елит Медикал" ООД - публикувано на 18.10.2019 г.
 17. Договор с "Елпак Лизинг" ЕООД - публикувано на 18.10.2019 г.
 18. Договор с "Перфект Медика" ООД - публикувано на 18.10.2019 г.
 19. Договор с "Язон Трейд" ЕООД - публикувано на 18.10.2019 г.
 20. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 06.03.2020 г.