„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД”

 1. Решение - публикувано на 23.04.2019 г.
 2. Обявление - публикувано на 23.04.2019 г.
 3. Документация - публикувано на 23.04.2019 г.
 4. Техническа оферта - публикувано на 23.04.2019 г.
 5. Ценова оферта - публикувано на 23.04.2019 г.
 6. ЕЕДОП - публикувано на 23.04.2019 г.
 7. Протокол № 1 - публикувано на 25.06.2019 г.
 8. Протокол № 2 - публикувано на 12.07.2019 г.
 9. Съобщение за провеждане на жребий - публикувано на 09.07.2019 г.
 10. Доклад - публикувано на 12.07.2019 г.
 11. Решение за избор на изпълнител - публикувано на 12.07.2019 г.
 12. Приложение № 1 към Решение ОА-71 от 12.07.2019 г. - публикувано на 12.07.2019 г.
 13. Договор Фаркол АД - публикувано на 13.08.2019 г.
 14. Договор Фьоникс Фарма ЕООД - публикувано на 13.08.2019 г.
 15. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 11.10.2019 г.