„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Мина”–Пловдив” ЕООД

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 25.02.2020 г.

Информация за публикувана обява - публикувано на 25.02.2020 г.

Техническа спецификация ОП № 1 - публикувано на 25.02.2020 г.

Техническа спецификация ОП № 2 - публикувано на 25.02.2020 г.

Техническа спецификация ОП № 3 - публикувано на 25.02.2020 г.

Техническа спецификация ОП № 4 - публикувано на 25.02.2020 г.

Техническа спецификация ОП № 5 - публикувано на 25.02.2020 г.

Техническа спецификация ОП № 6 - публикувано на 25.02.2020 г.

Техническа спецификация ОП № 7 - публикувано на 25.02.2020 г.

Техническа спецификация ОП № 8 - публикувано на 25.02.2020 г.

Техническа спецификация ОП № 9 - публикувано на 25.02.2020 г.

Техническа спецификация ОП № 10 - публикувано на 25.02.2020 г.

Техническа спецификация ОП № 11 - публикувано на 25.02.2020 г.

Проект на договор - публикувано на 25.02.2020 г.

Образци - публикувано на 25.02.2020 г.

Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на офертите - публикувано на 10.03.2020 г.

Протокол от работата на комисията - публикувано на 19.03.2020 г.

договор Билмед ЕООД

договор Химтекс ООД

договор Елит медикал ООД