„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Профил на купувача

Страница 2 от 4 (92 резултата)
Процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД” » Повече информация
Процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП: Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД Пловдив » Повече информация
Процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП: Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД Пловдив » Повече информация
Договаряне без обявление с предмет: ,,Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ ,,Свети Мина'' ЕООД-Пловдив » Повече информация
Открита процедура на 28.06.2016 г. с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ Свети Мина ЕООД-Пловдив » Повече информация
Обществена поръчка от 30.03.2016 г. с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ Свети Мина ЕООД" » Повече информация
Обобщена информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2015 г. » Повече информация
Обществена поръчка от 12.01.2016 г. с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ Свети Мина ЕООД » Повече информация
Обществена поръчка с предмет:"Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ Свети Мина ЕООД" » Повече информация
Обществена поръчка с предмет:"Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациентите на МБАЛ Свети Мина ЕООД-Пловдив" » Повече информация
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:"Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ Свети Мина ЕООД" » Повече информация
Обществена поръчка с предмет:"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД"" » Повече информация
Публична покана с предмет: "Изпиране и гладене на болнично бельо, постелочен инвентар и работно облекло за нуждите на МБАЛ Свети Мина ЕООД-Пловдив" » Повече информация
Публична Покана с предмет: „Осигуряване на физическа охрана на МБАЛ „Свети Мина” , гр. Пловдив, ул.”Иван Вазов” № 59 и ул.”Весела” № 3 за срок от 12 месеца » Повече информация
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г. » Повече информация
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД-Пловдив » Повече информация
Обществена поръчка с предмет:"Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД"" » Повече информация
Обществена поръчка: "Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациентите на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД-Пловдив » Повече информация
Обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД-Пловдив » Повече информация
Показване от 26 до 50 от 92 резултата