Ценоразпис 20.04.23г.

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА № 8121з-122527.09.2017 г.

КП АКТУАЛИЗИРАНИ ЦЕНИ НРД

Oops! You forgot to select a pdf file.

Регистратура Кодекси на поведение в МБАЛ

ПРАВИЛА–ИС 15.10.19

Правила Информационна структура

Политики по информационна сигурност

Политика инциденти

Инструкция защита лични данни МБАЛ Свети Мина Пловдив ЕООД 29.05.19

Инструкция защита лични данни МБАЛ Свети Мина Пловдив ЕООД 22.05.18