Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред (ПУДВР) на "МБАЛ "Свети Мина" - Пловдив 27.03.2024 г.

ПРАВИЛА ЗА БАЛООБРАЗУВАНЕ И ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ В „МБАЛ „СВЕТИ МИНА” – ПЛОВДИВ” ЕООД

Ценоразпис 14.12.2023 г.

КП АКТУАЛИЗИРАНИ ЦЕНИ НРД МАРТ 2024

Регистратура Кодекси на поведение в МБАЛ

ПРАВИЛА–ИС 15.10.19

Правила Информационна структура

Политики по информационна сигурност

Политика инциденти

Инструкция защита лични данни МБАЛ Свети Мина Пловдив ЕООД 29.05.19