Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Дарителска сметка

Уважаеми дарители,

„МБАЛ „Свети Мина”- Пловдив” ЕООД Ви благодари за проявената съпричастност към пациентите и персонала на лечебното заведение!

Предоставяме бланки на договор за дарение и приемо-предавателен протокол, за всички физически или юридически лица, които желаят да направят дарение и да подкрепят дейността на „МБАЛ „Свети Мина”- Пловдив” ЕООД.

Благодарим предварително на всички, които ще отделите средства в момент на икономическа криза! Убедени сме, че с Вашата подкрепа ще успеем да преминем и през това изпитание и Ви уверяваме, че получената от Вас помощ ще достигне възможно най-бързо до нуждаещите се.

Попълнените документи може да предадете в „МБАЛ „Свети Мина”- Пловдив” ЕООД при предоставяне на дарението или да изпратите сканирани на е-mail: mbal_st_minа@abv.bg
Консултация за договорите може да получите на тел: 032/654-807.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross