Пловдив, ул. Иван Вазов 59

МБАЛ "Свети Мина -Пловдив"ЕООД обявява конкурс за придобиване на специалност в сферата на здравеопазването от 18.03.2022 г.

cross