Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Нервни болести

Телефон за връзка: 032/275-706

В кабинет по нервни болести се оказва медицинска помощ в областта на Неврологията и проследяване на пациенти, страдащи от нервни болести на всички категории заболявания, отнасящи се до централнатапериферната и вегетативната нервна система. Неврологичният преглед (консултация) представлява изследване на функциите на централната и периферната нервна система. Той включва снемане на анамнеза (история на заболяването), преглед на наличната медицинска документация (епикризи, кръвни и образни изследвания и др.), както и общ и/или подробен преглед на различни части (компоненти) на нервната система. Ние преглеждаме пациенти с всякакъв вид неврологични оплаквания и заболявания, като въз основа на Вашите оплаквания и неврологичния преглед ние можем да преценим, дали имате нужда по-нататъшна диагностика, както и дали е възможно лечението Ви в извънболнични условия, или пък се нуждаете от насочване за болнично лечение.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross