Пловдив, ул. Иван Вазов 59

ОБЯВА №РД - 5/14.02.2024 г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - Лекар, специализант по „Педиатрия“ – 2 места; Лекар, специализант по „Неонатология“ - 2 места

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross