Пловдив, ул. Иван Вазов 59

ОБЯВА №РД - 8/08.04.2024 г. провеждане на конкурси за заемане на длъжността - Лекар, специализант по "Акушерство и гинекология" – 2 места.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross