Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обява. Провеждане на конкурс за заемане на длъжност лекар-специализант

Logo

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Мина гр. Пловдив

Последни новини

cross