Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обява за заемане на длъжност началник отдел Европейски проекти и външно финансиране, интеграция и управление на качеството

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross