Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ Свети Мина Пловдив ЕООД 2019 г.

Обява за ЗОП Лекарства по чл.20 ал.3 - публикувано на 16.09.2019 г. Опис документация - публикувано на 16.09.2019 г. Опис документация - публикувано на 16.09.2019 г. Образец декларация - публикувано на 16.09.2019 г. Образец предложение за изпълнение - публикувано на 16.09.2019 г. Образец цени - публикувано на 16.09.2019 г. Образец ценово предложение- публикувано на 16.09.2019 г. Образец декларация 5 - публикувано на 16.09.2019 г. Образец декларация 6 - публикувано на 16.09.2019 г. Образец декларация 7 - публикувано на 16.09.2019 г. Образец декларация 8 - публикувано на 16.09.2019 г. Образец декларация 9 - публикувано на 16.09.2019 г. Образец декларация 10 - публикувано на 16.09.2019 г. Образец декларация 11 - публикувано на 16.09.2019 г. Образец декларация 12 - публикувано на 16.09.2019 г. Образец проекто договор - публикувано на 16.09.2019 г. Техническа спецификация - публикувано на 16.09.2019 г. Информация за удължаване срока за получаване на оферти - публикувано на 26.09.2019 г.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross