Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Мина”–Пловдив” ЕООД

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 25.02.2020 г. Информация за публикувана обява - публикувано на 25.02.2020 г. Техническа спецификация ОП № 1 - публикувано на 25.02.2020 г. Техническа спецификация ОП № 2 - публикувано на 25.02.2020 г. Техническа спецификация ОП № 3 - публикувано на 25.02.2020 г. Техническа спецификация ОП № 4 - публикувано на 25.02.2020 г. Техническа спецификация ОП № 5 - публикувано на 25.02.2020 г. Техническа спецификация ОП № 6 - публикувано на 25.02.2020 г Техническа спецификация ОП № 7 - публикувано на 25.02.2020 г. Техническа спецификация ОП № 8 - публикувано на 25.02.2020 г. Техническа спецификация ОП № 9 - публикувано на 25.02.2020 г. Техническа спецификация ОП № 10 - публикувано на 25.02.2020 г. Техническа спецификация ОП № 11 - публикувано на 25.02.2020 г. Образци - публикувано на 25.02.2020 г. Проект на договор - публикувано на 25.02.2020 г. Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на офертите - публикувано на 10.03.2020 г. Протокол от работата на комисията - публикувано на 19.03.2020 г. договор Билмед ЕООД договор Химтекс ООД договор Елит медикал ООД

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross