Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross