Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обобщена информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2015 г.

Logo

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Мина гр. Пловдив

Последни новини

cross