Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обобщена информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2015 г.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross