Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обществена поръчка #3: „Преустройство и пристройка на съществуващ кухненски блок за отделение за рентгенова диагностики"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, С ПРЕДМЕТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩ КУХНЕНСКИ БЛОК ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА В УПИ I-БОЛНИЦА, КВ. 165-НОВ, 279-СТАР ПО ПЛАНА НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, ГР. ПЛОВДИВ“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, С ПРЕДМЕТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩ КУХНЕНСКИ БЛОК ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА В УПИ I-БОЛНИЦА, КВ. 165-НОВ, 279-СТАР ПО ПЛАНА НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, ГР. ПЛОВДИВ“


Решение на МБАЛ "Св. Мина", относно класирането на кандидатите.

cross