Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обществена поръчка #3: „Преустройство и пристройка на съществуващ кухненски блок за отделение за рентгенова диагностики"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, С ПРЕДМЕТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩ КУХНЕНСКИ БЛОК ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА В УПИ I-БОЛНИЦА, КВ. 165-НОВ, 279-СТАР ПО ПЛАНА НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, ГР. ПЛОВДИВ“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, С ПРЕДМЕТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩ КУХНЕНСКИ БЛОК ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА В УПИ I-БОЛНИЦА, КВ. 165-НОВ, 279-СТАР ПО ПЛАНА НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, ГР. ПЛОВДИВ“


Решение на МБАЛ "Св. Мина", относно класирането на кандидатите.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross