Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обществена поръчка #4: Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Мина”ЕООД

Logo

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Мина гр. Пловдив

Последни новини

cross