Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обществена поръчка #4: Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Мина”ЕООД

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross