Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обществена поръчка #4: Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Мина”ЕООД

cross