Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обществена поръчка от 12.01.2016 г. с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ Свети Мина ЕООД

cross