Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ "Св. Мина"-Пловдив" ЕООД

cross