Пловдив, ул. Иван Вазов 59

„Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Мина – Пловдив“ ЕООД“

cross