Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по отделни диети за пациенти на МБАЛ "Свети Мина" Пловдив ЕООД

Logo

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Мина гр. Пловдив

Последни новини

cross