Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по отделни диети за пациенти на МБАЛ "Свети Мина" Пловдив ЕООД

cross