Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина”-Пловдив” ЕООД"

Пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ „Св. Мина - Пловдив“ ЕООД

00551-2017-0003 27.07.2017 г.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross