Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност - лекар, специализант по Акушерство и гинекология 19.12.2022 год.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross