Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Заповед ОА-149-12.07.2023 г. - Удължаване срока в Заповед №ОА-146-05.07.2023 г., относно провеждане на Конкурс за избор на регистриран одитор, чрез събиране на оферти

cross