Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Заповед РД-01-624-28.11.2022 г. издадена от Министерство на здравеопазването във връзка с одобрение на лечебното заведение да извършва обучение на студенти и специализанти

cross