Пловдив, ул. Иван Вазов 59

КП и АПр, по които работи МБАЛ Свети Мина Пловдив

cross