Пловдив, ул. Иван Вазов 59

ПРАВИЛА ЗА БАЛООБРАЗУВАНЕ И ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ В „МБАЛ „СВЕТИ МИНА” – ПЛОВДИВ” ЕООД

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross