Пловдив, ул. Иван Вазов 59

СПИСЪК на заболяванията, при които ЗОЛ са освободени от заплащане на потребителска такса (Приложение-11-NRD-2020-2022 г.)

cross