Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Условия и ред за оказване на БМП по КП и АПр съгласно НРД 2020-2022 г.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross