Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Вътрешни правила в МБАЛ Св. Мина - Пловдив ЕООД, относно вътрешно подаване на сигнали и последващи действия по тях съгласно закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения 03.05.2023 г.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross