Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Вътрешни правила в МБАЛ Св. Мина - Пловдив ЕООД, относно вътрешно подаване на сигнали и последващи действия по тях съгласно закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения 03.05.2023 г.

cross