Пловдив, ул. Иван Вазов 59

ОБЯВА №РД - 13 / 15.05.2024 г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - Лекар, специализант по Педиатрия – 2 места

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross