Пловдив, ул. Иван Вазов 59
 • Многопрофилна болница за активно лечение
  "Свети Мина" гр. Пловдив

  Контакти
 • Преференциални цени
  Клинична лаборатория
  "Свети Мина" гр. Пловдив

  Виж повече
 • Дарителска сметка
  "Свети Мина" гр. Пловдив

  Виж повече

24/7

Денонощни грижи и винаги на Ваше разположение

Спешен сектор

Спешна помощ и адекватно лечение на спешни състояния

Екип специалисти 

Екип от квалифицирани лекари-специалисти

Дарителската сметка на МБАЛ “СВЕТИ МИНА - ПЛОВДИВ“ ЕООД: IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02

Medical doctor working on computer
За нас

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД осъществява следните дейности:

 • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
 • Родилна помощ;
 • Рехабилитация
 • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
 • Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
 • Учебна и научна дейност
Услуги

Медицински специалности

За нас

Регистратура

Болничната регистратура е обезпечена с цялостната информация за структурата и дейността, което улеснява максимално достъпа до предлаганите медицински услуги, включително чрез записване по телефона.

Достъпът до специализирана консултация, съвременни образни, лабораторни и диагностични процедури, защитават високото качество на обслужване в лечебното заведение.

Компактността на болницата и високоорганизираната дейност, подготвените кадри и добрата апаратурна обезпеченост, както и бързите комуникативни възможности гарантират своевременната реакция на различни специалисти на всички нива от лечебно – диагностичния процес.

Развитието на лечебното заведение за болнична помощ e в унисон с новите лечебни стандарти за добра медицинска практика и ни дава възможност да предложим едно качествено лечение и истински грижи за пациента.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross