„МБАЛ „СВЕТИ МИНА“–ПЛОВДИВ“ ЕООД СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ПОДКРЕПА В БОРБАТА С COVID-19“

НУЖДАЕМ СЕ ОТ СИЛНА ПОДКРЕПА И ПОМОЩ. ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВАША СТРАНА.

„МБАЛ „Свети Мина“-Пловдив“ ЕООД  стартира дарителска кампания  „Подкрепа в борбата с COVID-19“. Лечебното заведение търси помощ за набиране на средства за закупуване на предпазни средства, дезинфекционни препарати, консумативи, медицински изделия и апаратура във връзка с лечението на пациенти с коронавирус в Пловдив.
Болницата приема и директни дарения на предпазни маски, защитни облекла и други консумативи, свързани с работата на медицинския персонал.
МБАЛ Свети Мина ЕООД  е лечебно заведение, където се настаняват пациенти със симптоматика за коронавирус. Лечебното заведение е на първа линия в борбата със заболяването, като за целта е разкрито отделение по Инфекциозни болести, което ще работи само с пациенти с COVID-19.

Разчитаме на вас в този тежък и напрегнат момент!
Нека заедно подкрепим всички пациенти и медицинския персонал в тази борба за живот!
По повод различни запитвания, за оказване на финансова помощ, Ви предоставяме сметка, на която може да се даряват средства.

“МБАЛ “СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ“ ЕООД
Булстат: 100000115531627
ОБЩИНСКА БАНКА, филиал Пловдив
IBAN: BG10 SOMB 9130 1010 1606 02
BIC: SOMBBGSF
Основание за превод: Дарение за COVID-19

Благодарим Ви за подкрепата! Бъдете здрави!

Многопрофилна болница за активно лечениеМБАЛ
"Свети Мина" - Пловдив

 • Дългогодишна традиция в здравеопазването
 • Съвременна медицинска техника
 • Качество на лечебния и диагностичен процес
 • Висококачествена диагностика и лечение
АНКЕТНА КАРТА ЗА ПАЦИЕНТИ
Вашето мнение за медицинската помощ, която сте получили в болничното заведение.

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД осъществява следните дейности:

 • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
 • Родилна помощ;
 • Рехабилитация
 • Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
 • Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
 • Учебна и научна дейност

като обхваща следните медицински специалности:

 • Вътрешни болести
 • Гастроентерология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Ревматология
 • Кардиология
 • Нефрология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Акушерство и гинекология
 • Неонатология
 • Педиатрия
 • Хирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Очни болести
 • Клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Образна диагностика
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Обща и клинична патология
 • Нервни болести

Болничната регистратура е обезпечена с цялостната информация за структурата и дейността, което улеснява максимално достъпа до предлаганите медицински услуги, включително чрез записване по телефона. Достъпът до специализирана консултация, съвременни образни, лабораторни и диагностични процедури, защитават високото качество на обслужване в лечебното заведение. Компактността на болницата и високоорганизираната дейност, подготвените кадри и добрата апаратурна обезпеченост, както и бързите комуникативни възможности гарантират своевременната реакция на различни специалисти на всички нива от лечебно – диагностичния процес.

Развитието на лечебното заведение за болнична помощ e в унисон с новите лечебни стандарти за добра медицинска практика и ни дава възможност да предложим едно качествено лечение и истински грижи за пациента.