Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Кариери

МБАЛ “Свети Мина” – Пловдив” ЕООД търси силно мотивирани кадри, тъй като целим затвърждаване на позициите на болницата, която е с традиции. Тя е създадена през 1940-41 г. като диспансер към Института за обществено осигуряване. По време на войната претърпява евакуация и през 1945 г. прераства в “Работническа болница”. През 1950 г. получава името Първа градска болница, впоследствие  - Първа общинска болница. От 01.06.1999 г. се отделя поликлиничната част и се обособява като Общинска болница район “Централен”.  Със заповед на Министъра на здравеопазването от 17.08.2000 г. се преобразува в търговско дружество с наименование Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Мина” ЕООД – Пловдив с предмет на дейност – оказване на болнична медицинска помощ.

В двете бази на „МБАЛ “Свети Мина” - Пловдив" ЕООД работят лекари, медицински специалисти, санитари, административен и помощен персонал. Служителите на лечебното заведение ползват допълнителни финансови и социални привилегии, договорени в Колективния трудов договор, като допълнително материално стимулиране, допълнителен платен годишен отпуск, ваучери за храна, застраховка професионална отговорност, безплатни медицински изследвания и др.

Структура на лечебното заведение и статутът му на база за обучение за провеждане на следдипломно практическо обучение на лекари и  клинична практика/следдипломен стаж на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ създават условия за служителите за повишаване на професионалната си квалификация, уменията и компетенциите.

Ние предлагаме на всички, които желаят да станат част от нашия екип:
• работа в лечебно заведение с дългогодишна история и доказани специалисти;
• сигурност в заплащането на положения труд;
• добри условия за работа и възможност за обучение

Ние инвестираме в хората и ги подкрепяме чрез предоставяне на подходящи програми за обучения. Вярваме, че мотивираният и добре обучен екип е ключовият фактор за успеха на лечебното заведение!

Ако имате желание да станете част от екипа на „МБАЛ “Свети Мина” – Пловдив” ЕООД, но не откривате търсената от Вас позиция сред обявите, моля да попълните Вашата кандидатура чрез Формуляр за кандидатстване или изпратете актуално CV на имейл: office@mbal1.com

Всички документи, които постъпват в отдел „Човешки ресурси” се разглеждат при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. Преценяват се предимствата на всеки един кандидат. Съгласно възприетите процедури на работа, единствено одобрените по документи кандидати получават обратна връзка. Останалата част от кандидатурите се запазват в база данни, за бъдещи подходящи за тях свободни работни позиции.

JOBS.BG - Профил - МБАЛ СВЕТИ МИНА ЕООД

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross